Søknad

Prosess

Etter at du har sendt inn søknaden vil vi gå gjennom følgende prosess. Trykk knappen under for å gå rett til riktig skjema:

1. Infomøte etter at søknaden er behandlet

Prosessen starter med et informasjonsmøte etter at søknaden er behandlet.

2. Innhenting av informasjon

Vi henter inn informasjon om din virksomhet.

3. Befaring

I den tredje fasen går IRN Halal på befaring hos søkeren.

4. Kontrakt

I nest siste fase skrives en kontrakt med søkeren

5. Signering & markedsføring

Når produktet er sertifisert gis det tillatelse til å bruke IRNs halal-logo på emballasjen og etiketten. Dette er en verdifull forsikring om at produktet er et autentisk Halalsertifisert produkt fra IRN, med den høyeste kvaliteten på sertifiseringen.

Fordeler ved sertifisering

For forbrukeren er fordelene med IRN halalsertifisering klare. Å kjenne et produkt er halalsertifisert betyr at han eller hun ikke trenger å bry seg med å sjekke alle ingrediensene. Forbrukeren kan kjøpe produktet med den forsikringen at den ikke inneholder noe som er haram (ikke tillatt) eller tvilsomt. Hva med produsenten. Hvilke fordeler får produsent ved å bli IRN halalsertfisert? Produsenten får gjennom en sertifisering tilgang til mer enn 150.000 forbrukere lokalt, samt at det vil åpne seg muligheter for eksport til muslimske land. I Norge er halalmarkedet estimert til i overkant av 600 millioner kroner, mens den på global basis er på ca. 700 millioner dollar og økende. Det bor i dag i overkant av 1.5 milliarder muslimer i verden.

Islamsk Råd Norge (IRN) har utviklet en dokumentert prosedyre for sertifisering av halal-produkter. Prosedyren er i samsvar med HACCP, den norske loven og kan enkelt implementeres. IRN arbeider med produsent hvert steg på veien for å sikre at alle spørsmål blir besvart og halal prosedyrer er integrert i standard operasjonsprosedyrer effektivt. Alt dette dokumenteres i en halalplan og selvfølgelig er dette alt gjort konfidensielt. Videre gir IRN Halalsertifisering en uavhengig tredjepart kvalitetssikring som er verdsatt av muslimske forbrukere i Norge. IRN gir også opplæring i halal krav og prosedyrer for nøkkelpersonell i produksjonsprosessen som i sin tur kan videreformidle denne opplæringen til andre ansatte, og dermed sikrer metodisk gjennomføring og implementering av den utviklede halalplanen. IRN gir rådgivning på produktutvikling, markedsføring, og kvalitetssikring for å hjelpe rulle ut nye produkter for halal forbrukeren.

Hva inngår i sertifiseringsavgiften?

Sertifiseringsavgiften på halalkjøtt solgt i første ledd muliggjør sertifisering av videreforedlingsbedrifter, butikker og restauranter/gatekjøkken. – Som bruker halalsertifisert kjøtt i sin produksjon, med en årlig administrasjonsavgift.

En sertifiseringsprosess er ganske omfattende og kan ta fra noen uker opptil 1 år. I tillegg kommer det en god del kostnader for revisjoner, oppfølging, undersøkelser av halal status på nye varer o.l. som også blir dekket av IRN.

Offentlige institusjoner som f.eks. sykehus og produkter til bruk ved nødhjelp /veldedighet sertifiseres kostnadsfritt.

Inntekter fra halalsertifisering går i sin helhet kun til halalsertifiseringsrelatert arbeid og prosjektregskapsføres. IRN har sikret åpenhet og ryddighet når det gjelder bruk av disse inntekter og regnskapsføring.

Ingen tar noen slags utbytte fra IRN og evt. overskudd forblir i organisasjonen og vil bli brukt på å videreutvikle arbeidet med halalmat, til fordel for forbrukerne.

Eksport

Det globale markedet

IRNs Halal-sertifiseringsprogram gir muligheter for eksport til det globale markedet. Nå ut til en befolkning bestående av omtrent 1,6 milliarder mennesker verden over til en samlet markedsverdi på mellom 2,2 – 3,2 trillioner dollar.

DEMOGRAFI:

* Tallene er et anslag basert på de mest troverdige dataene og analysene som er tilgjengelige.

Norge (2020)
0.45 MILL
Europa (2020)
10 MILL
ASIA (2020)
100 MILL
ASIA (2020)
0.1 MRD

Eksporter til Qatar Dubai Singapore USA Malaysia Indonesia

Fordeler ved å eksportere gjennom IRN

I en prosess om å eksportere varer til utlandet tilbyr vi en rekke tjenester og et stort potensiale for skandinaviske bedrifter. Vi hjelper til i en forenklet prosess med alt fra markedsveiledning til online salg. Eksporter sammen med oss; trygt og smidig.

En mer standardisert prosess: Halal-sertifisering gir et innpass for å få tilgang til det globale Halal-markedet. Antallet muslimer forventes å utgjøre mer enn 31,1% av verdens befolkning i 2060. Vår Halal-sertifiseringsprosess følger Requirements for Bodies Certifying Products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012) som er etablert for å hjelpe profesjonelle med å oppfylle Halal-kravene. Denne velprøvde prosessen sikrer muslimske forbrukere tilgang til Halal-produkter og -tjenester.

IRN Halal gjør det pålitelig, tilbyr sertifikater og forsikring for forbrukerne om at produktet er i tråd med deres tro. Muslimske land som Malaysia, UAE og Saudi-Arabia, aksepterer kun eksportkjøtt som har gjennomgått en kontrollprosedyre.

Diverse kategorier:

legemidler:

– Ingredienser
– Vaksiner
– Emballasje

MATPRODUKTER:

– Ingredienser
– Produkter
– H1-smøremidler

TJENESTER:

– Finansielle
– Logistiske

KOSMETIKK:

– Ingredienser
– Ferdigprodukter

DYREFôr:

– Ingredienser
– Fôr

IKKE-mat:

– Vannfiltre
– Emballasje

Velg riktig søknadsskjema

Søknad for produksjonsanlegg

Søknad for serveringssted

Søknad for eksport av varer