SØKNAD

PROSESS

TRINN FOR TRINN

1. INFOMØTE ETTER AT SØKNADEN ER BEHANDLET

Prosessen starter med et informasjonsmøte etter at søknaden er behandlet.

2. INNHENTING AV INFORMASJON

Vi henter inn informasjon & din virksomhet.

3. BEFARING

I den tredje fasen går IRN Halal på befaring hos søkeren.

4. KONTRAKT

I nest side fase skrives en kontrakt.

5. SIGNERING & MARKEDSFØRING

Når produktet er sertifisert gis det tillatelse til å bruke IRNs halal-logo på emballasjen og etiketten. Dette er en verdifull forsikring om at produktet er et autentisk Halalsertifisert produkt fra IRN, med den høyeste kvaliteten på sertifiseringen.

FORDELER VED SERTIFISERING

For forbrukeren er fordelene med IRN halalsertifisering klare. Å kjenne et produkt er halalsertifisert betyr at han eller hun ikke trenger å bry seg med å sjekke alle ingrediensene. Forbrukeren kan kjøpe produktet med den forsikringen at den ikke inneholder noe som er haram (ikke tillatt) eller tvilsomt. Hva med produsenten. Hvilke fordeler får produsent ved å bli IRN halalsertfisert? Produsenten får gjennom en sertifisering tilgang til mer enn 150.000 forbrukere lokalt, samt at det vil åpne seg muligheter for eksport til muslimske land. I Norge er halalmarkedet estimert til i overkant av 600 millioner kroner, mens den på global basis er på ca. 700 millioner dollar og økende. Det bor i dag i overkant av 1.5 milliarder muslimer i verden.

Islamsk Råd Norge (IRN) har utviklet en dokumentert prosedyre for sertifisering av halal-produkter. Prosedyren er i samsvar med HACCP, den norske loven og kan enkelt implementeres. IRN arbeider med produsent hvert steg på veien for å sikre at alle spørsmål blir besvart og halal prosedyrer er integrert i standard operasjonsprosedyrer effektivt. Alt dette dokumenteres i en halalplan og selvfølgelig er dette alt gjort konfidensielt. Videre gir IRN Halalsertifisering en uavhengig tredjepart kvalitetssikring som er verdsatt av muslimske forbrukere i Norge. IRN gir også opplæring i halal krav og prosedyrer for nøkkelpersonell i produksjonsprosessen som i sin tur kan videreformidle denne opplæringen til andre ansatte, og dermed sikrer metodisk gjennomføring og implementering av den utviklede halalplanen. IRN gir rådgivning på produktutvikling, markedsføring, og kvalitetssikring for å hjelpe rulle ut nye produkter for halal forbrukeren.

HVA INNGÅR I SERTIFISERINGSAVGIFTEN?

Sertifiseringsavgiften på halalkjøtt solgt i første ledd muliggjør sertifisering av videreforedlingsbedrifter, butikker og restauranter/gatekjøkken. – Som bruker halalsertifisert kjøtt i sin produksjon, med en årlig administrasjonsavgift.

En sertifiseringsprosess er ganske omfattende og kan ta fra noen uker opptil 1 år. I tillegg kommer det en god del kostnader for revisjoner, oppfølging, undersøkelser av halal status på nye varer o.l. som også blir dekket av IRN.

Offentlige institusjoner som f.eks. sykehus og produkter til bruk ved nødhjelp /veldedighet sertifiseres kostnadsfritt.

Inntekter fra halalsertifisering går i sin helhet kun til halalsertifiseringsrelatert arbeid og prosjektregskapsføres. IRN har sikret åpenhet og ryddighet når det gjelder bruk av disse inntekter og regnskapsføring.

Ingen tar noen slags utbytte fra IRN og evt. overskudd forblir i organisasjonen og vil bli brukt på å videreutvikle arbeidet med halalmat, til fordel for forbrukerne.

VELG RIKTIG SØKNADSSKJEMA

SØKNAD FOR PRODUKSJONSANLEGG

SØKNAD FOR SERVERINGSSTED

SØKNAD FOR EKSPORT AV VARER