Svært skuffende resultater etter tilsyn med gatekjøkken i Oslo, Asker og Bærum

40 gatekjøkken ble inspisert da Mattilsynet i april gjennomførte en tilsynskampanje. Bare seks av virksomhetene fikk godkjent, mens så mange som ni ble stengt på stedet på grunn av svært dårlig hygiene.

Under inspeksjonene fokuserte inspektørene på virksomhetenes renhold og orden, personlig hygiene hos de ansatte, rutiner for å unngå kryssforurensning og temperaturkontroll (kjølelagring, nedkjøling, tining).

Helsefare

– Ni av 40 gatekjøkken ble stengt på stedet som følge av svært dårlig hygiene. Det ble vurdert at den dårlige hygienen kunne utgjøre en helsefare for kundene som spiser maten der, forteller avdelingsleder Marit Kolle i avdeling Oslo, Asker og Bærum.

– Ved enkelte av stedene som ble stengt på stedet, observerte inspektørene sjokkerende dårlig hygiene. Det var blant annet åpenbare tegn på betydelig skadedyraktivitet i områder hvor det oppbevares eller håndteres mat, forteller hun.

Mattilsynet vurderer funnene som var gjort under gatekjøkkentilsynene som nedslående.

Dårligere enn tidligere

Det har også tidligere vært gjennomført lignende kampanjer i gatekjøkkenbransjen, men denne gangen var resultatene enda dårligere enn tidligere.

Kolle understreker at eiere av matvirksomheter er ansvarlige for at maten de serverer er trygg.

– De må sørge for at det gjennomføres et jevnlig og godt renhold, og virksomheten må ha gode hygieniske arbeidsrutiner på kjøkkenet for å sikre at maten de serverer er trygg. Det er for eksempel viktig at kjøkkenet har en fungerende håndvask, så de ansatte ofte kan vaske hendene i løpet av dagen, og de må ha rutiner for temperaturkontroll for lettbedervelig mat, for eksempel ved lagring og nedkjøling. De har også et ansvar for at personalet har riktig opplæring, påpeker hun.

– Det er også helt klart at skadedyr selvfølgelig ikke har noe å gjøre i kjøkken eller rom hvor det lages eller oppbevares mat, sier Kolle.

Les hele saken

DEL INNLEGGET: