Nyheter

Islamsk Råd Norge har inngått en sertifiseringsavtale med Fatland Oslo AS, org.nr. 934 469 801, for halalslakt av småfe og salg av hele dyr, inkludert innmat ved slakteriet Fatland Oslo AS (efta-nr. 160)
Det kunngjøres herved at Dullum Slakteri AS, Org.nr 976 211 855, har inngått en avtale med Islamsk Råd Norge for sertifisering av deres lammeprodukter.
Roar Stang har nylig inngått en avtale med NorgesGruppen om tilgjengeliggjøring av halalsertifiserte varer i deres sortiment i grossistleddet. Det betyr at butikk kjeder under NorgesGruppen kan nå ta inn sertifiserte halalprodukter i sin butikk. Det gjelder:
Ni gatekjøkken ble stengt på dagen. Grisete lokaler, rottemøkk og mangelfull hygiene var noe av det som møtte Mattilsynets inspektører under sjekk av gatekjøkken.
40 gatekjøkken ble inspisert da Mattilsynet i april gjennomførte en tilsynskampanje. Bare seks av virksomhetene fikk godkjent, mens så mange som ni ble stengt på stedet på grunn av svært dårlig hygiene.