E-STOFFER

E-NUMMER: Kommisjonen i EU tildeler e-nummer etter at tilsetningsstoffet er godkjent av Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF), denne enheten er ansvarlig for sikkerhetsvurdering av tilsetningsstoffer i EU.

TILSETNINGSSTOFFER SOM ER ALLTID AV ANIMALSK OPPRINNELSE (HARAAM):

Mens noen tilsetningsstoffer med en felles kode som E47, kan enten være av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse. Sistnevnte typen må granskes på en sak-til-sak basis per produkt og produsent.

Andre viktige tilsetningsstoffer du må være oppmerksom på er listet under. Være oppmerksom fordi kilden kan være svin eller ikke halalslaktet kjøtt:

Vær obs på følgende ang E 472 A til F

Disse stoffene finnes i mange brødvarer som kjøpes her i landet. Stoffene er oftest laget av vegetabilsk fett, men kan være lagd av animalsk fett og dermed mulig svinefett.

OVERSIKT OVER E NUMMER SOM KAN VÆRE LAGD AV SVIN.