Aktuelt

Islamsk Råd Norge har inngått en sertifiseringsavtale med Fatland Oslo AS, org.nr. 934 469 801, for halalslakt av småfe og salg av hele dyr, inkludert innmat ved slakteriet Fatland Oslo AS (efta-nr. 160)

Forbrukerens ordning trygghet forsikring