Målet vårt
Vi ønsker at alle muslimer skal være sikre og trygge på at produktene de bruker og spiser virkelig er halal.
LES MER
Hvorfor sertifisere seg?
Gjennom en "halalsertifiseringsordning" kan vi sammen ivareta forbrukernes interesser. Dette gjøres i henhold til et normativt dokument som er utarbeidet i regi av imamkomitéen i IRN.
LES MER
Hva er nytt?
Les aktuelle artikler som kan være aktuelle for deg som person eller din virksomhet.
Til nyhetssiden
Ønsker du å bli sertifisert?
IRN arbeider med produsent hvert steg på veien for å sikre at alle spørsmål blir besvart og halal prosedyrer er integrert i standard operasjonsprosedyrer effektivt.
TIL SØKNADSSIDEN
Previous slide
Next slide

Jeg ønsker å bli sertifisert

Jeg ønsker å eksportere varer

Sertifiserte bedrifter
0 +
PRodukter
0 +

MUSLIMSKE Innbyggere (ca.):

Norge (2020)
10000
Verden (2020)
3340212

Om oss

Halalmat i Norge

«Etterspørselen etter halalsertifisert mat fra den muslimske forbrukeren var stor. Målsetningen for halalsertifiseringsarbeidet skal over tid profesjonaliseres. Slik at halalmat trygt kan være tilgjengelig i Norge

En standardisert prosess

Vår Halalsertifiserings system følger Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services (ISO/IEC 17065:2012) – som er etablert for å hjelpe profesjonelle med å oppfylle Halal-kravene

Flere tiårs kompetanse

I flere tiår har IRN både støttet og tilbudt Halaltjenester av høy kvalitet. Vi er glade for å kunne tilby forbrukere en trygghet både nasjonalt i Norge og internasjonalt, gjennom samarbeidsavtaler.

Internasjonal anerkjennelse

IRN er medlem av World Halal Food Council og er offisielt anerkjent fra andre anerkjente organer fra hele verden som LPPOM MUI (Indonesia), JAKIM (Malaysia) eller MUIS i (Singapore).

Bakgrunn

Islamsk Råd Norge ble stiftet i 1993 og begynte allerede på den tiden å jobbe med å gi den muslimske befolkningen en trygghet i maten de serverte i hjemmene. Paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) så på dette som nødvendig, da det var en stor etterspørsel fra den muslimske forbrukeren.

Halalsertifiserte varer i Norge var tidligere en mangelvare. Det ble derfor besluttet at målsetningen for halalsertifiseringsarbeidet over tid skal profesjonaliseres, slik at trygg, halalmat kan være tilgjengelig i Norge.

Vi har utviklet en dokumentert prosedyre for sertifisering av halal-produkter. Prosedyren er i samsvar med HAACP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Direkte oversatt til norsk «fareanalyse og kritiske styringspunkt». Vårt formål er å tilby en uavhengig tredjepart kvalitetsikring . Videre gir vi også opplæring i halal krav og prosedyrer for nøkkelpersonell i produksjonspersonell som i sitt videre arbeid videreformidler opplæring til øvrige deler av organisasjonen sin.

Denne sertifiseringsordningen er eid av 85% av de norske moskéene. Dette skaper en trygghet og troverdighet til sertifiseringen. Gjennom paraplyorganisasjonen kan man nå ut til 65.000 muslimer med nyheter om halalmat. Vi sertifiserer for salg både i Norge og for eksportformål til utlandet, hvor vi hjelper norske bedrifter. Vi sertifiserer produsenter, videreforedler, butikker, produkter og serveringssteder.

pexels-rajesh-tp-1624487[1]

Hvorfor velge IRN-sertifisert Halal?

Gjennom en «halalsertifiseringsordning» jobber IRN for å ivareta forbrukernes interesser. Dette gjøres i henhold til et normativt dokument som er utarbeidet i regi av imamkomitéen i IRN. Det normative dokumentet angir krav til bruk av ordet “halal” slik at de som ønsker å omsette halalmat i Norge gjør dette både i henhold til islamske matregler og i samsvar med norsk lov. De som oppfyller kravene som er satt i det normative dokumentet får en halalsertifisering fra IRN.

Ordet "Halal" på arabisk

I følge islamsk lære skal ordet “halal” være betinget med kvalitet og lovlighet. Det er imidlertid mange virksomheter, spesielt innenfor restaurant/gatekjøkkenbransjen og også butikker, som omsetter varer med manglende sporing og meget tvilsom halalstatus på sine kjøttvarer. Ettersom det ikke er noen sporbarhet på disse varene utsettes forbrukeren for helserisiko. Dette strider med en annen viktig regel i islamske matregler som på arabisk kjennetegnes som «tayyib» og som ivaretar føringer for renslighet og helse.

Det er din rett!

Det er din rett som forbruker å vite elementære forhold til det du handler! Mattilsynet utfører ofte inspeksjoner i Oslo, Asker og Bærum med fokus på matsikkerhet. I april 2017 valgte Mattilsynet noen virksomheter for inspeksjon på bakgrunn av mottatte bekymringsmeldinger, historikk og hyppige eierskifter. Under inspeksjonene ble det sett på bl.a. grunnleggende rutiner for nedkjøling, renhold, personlig hygiene og kryssforurensning.

pexels-valeria-boltneva-1199957-1-p8kruoml529v54ewgg6u00tmedtdgdu979ntph5r3k[1]

Søk etter produsenter, spisesteder eller sertifiserte bedrifter:

Produsenter

Spisesteder

Butikker

Islamsk Råd Norge har inngått en sertifiseringsavtale med Fatland Oslo AS, org.nr. 934 469 801, for halalslakt av småfe og salg av hele dyr, inkludert innmat ved slakteriet Fatland Oslo AS (efta-nr. 160)
Det kunngjøres herved at Dullum Slakteri AS, Org.nr 976 211 855, har inngått en avtale med Islamsk Råd Norge for sertifisering av deres lammeprodukter.
Roar Stang har nylig inngått en avtale med NorgesGruppen om tilgjengeliggjøring av halalsertifiserte varer i deres sortiment i grossistleddet. Det betyr at butikk kjeder under NorgesGruppen kan nå ta inn sertifiserte halalprodukter i sin butikk. Det gjelder: