HVORFOR SERTIFISERTERE SEG?​
Gjennom en "halalsertifiseringsordning" jobber IRN for å ivareta forbrukernes interesser. Dette gjøres i henhold til et normativt dokument som er utarbeidet i regi av imamkomitéen i IRN.
LES MER
HVA ER NYTT?
Les aktuelle artikler som kan være aktuelle for deg som person eller din virksomhet.
Til nyhetssiden
ØNSKER DU Å BLI SERTIFISERT?
Islamsk Råd Norge (IRN) har utviklet en dokumentert prosedyre for sertifisering av halal-produkter. Prosedyren er i samsvar med HACCP, den norske loven og kan enkelt implementeres. IRN arbeider med produsent hvert steg på veien for å sikre at alle spørsmål blir besvart og halal prosedyrer er integrert i standard operasjonsprosedyrer effektivt.
TIL SØKNADSSIDEN
Previous
Next

JEG ØNSKER Å BLI SERTIFISERT

LISTE OVER SERTIFISERTE

JEG ØNSKER Å EKSPORTERE VARER

OM OSS

IRN Halalsertifisering ble i 2011 dannet av paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge. Dette var nødvendig da det var stor etterspørsel fra muslimske forbrukere etter halalsertifiserte varer i Norge. Det ble derfor besluttet at målsetningen for halalsertifiseringsarbeidet skal over tid profesjonalisere slik at trygt halal mat kan være tilgjengelig i Norge.

Vi har utviklet en dokumentert prosedyre for sertifisering av halal-produkter. Prosedyren er i samsvar med HAACP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Direkte oversatt til norsk «fareanalyse og kritiske styringspunkt». Vårt formål er å tilby en uavhengig tredjepart kvalitetsikring . Videre gir vi også opplæring i halal krav og prosedyrer for nøkkelpersonell i produksjonspersonell som i sitt videre arbeid videreformidler opplæring til øvrige deler av organisasjonen sin.

Denne sertifiseringsordningen er eid av 85% av norske moskeer. Dette skaper en trygghet og troverdighet til sertifiseringen. Gjennom paraplyorganisasjonen kan man nå ut til 65.000 muslimer med nyheter om halal mat.

Vi sertifiserer for salg både i Norge og for eksportformål. Vi sertifiserer produsenter, videreforedler, butikker, produkter og serveringssteder.

Hvorfor velge IRN-sertifisert Halal?

Gjennom en «halalsertifiseringsordning» jobber IRN for å ivareta forbrukernes interesser. Dette gjøres i henhold til et normativt dokument som er utarbeidet i regi av imamkomitéen i IRN. Det normative dokumentet angir krav til bruk av ordet “halal” slik at de som ønsker å omsette halalmat i Norge gjør dette både i henhold til islamske matregler og i samsvar med norsk lov. De som oppfyller kravene som er satt i det normative dokumentet får en halalsertifisering fra IRN.

Ordet "Halal" på arabisk

I følge islamsk lære skal ordet “halal” være betinget med kvalitet og lovlighet. Det er imidlertid mange virksomheter, spesielt innenfor restaurant/gatekjøkkenbransjen og også butikker, som omsetter varer med manglende sporing og meget tvilsom halalstatus på sine kjøttvarer. Ettersom det ikke er noen sporbarhet på disse varene utsettes forbrukeren for helserisiko. Dette strider med en annen viktig regel i islamske matregler som på arabisk kjennetegnes som «tayyib» og som ivaretar føringer for renslighet og helse.

Det er din rett!

Det er din rett som forbruker å vite elementære forhold til det du handler! Mattilsynet utfører ofte inspeksjoner i Oslo, Asker og Bærum med fokus på matsikkerhet. I april 2017 valgte Mattilsynet noen virksomheter for inspeksjon på bakgrunn av mottatte bekymringsmeldinger, historikk og hyppige eierskifter. Under inspeksjonene ble det sett på bl.a. grunnleggende rutiner for nedkjøling, renhold, personlig hygiene og kryssforurensning.

Søk etter sertifiserte produkter fra produsenter:

KYLLING

KEBABKJØTT

LAM

PÅLEGG

AKTUELT